Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Molnár Károly (anyja neve: Jávor Judit szül: 1974.05.06) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban: „ÁSZF”)

 1. A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások főbb kereteit, amely szolgáltatások igénybevételével az ügyfél jelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.
 2. A Szolgáltató nem orvos és nem pszichoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások pedig különösen nem minősülnek
  1. az orvosi gyakorlat,
  2. az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
  3. a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységnek,
   a Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál.
 3. Az ügyfél Szolgáltatóval való együttműködése egy partneri folyamat amelynek célja, hogy az ügyfelet az általa egyoldalúan – illetve a Szolgáltatóval való egyeztetés során a Szolgáltatóval közösen – meghatározott célok elérésében támogassa többek között azáltal, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet hozza ki önmagából, így életét egyre hitelesebben, önazonosabban alakíthassa, és egyre inkább saját értékrendjével és világképével azonos életet és környezetet alakíthasson ki.
 4. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet. Az ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg.
 5. A Szolgáltatónak nem feladata vizsgálni vagy megítélni az ügyfél pszichés illetve egészségi állapotát, és az ügyfél ilyen állapotának szakember általi kezeléséért illetve annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.
 6. A Szolgáltató az ügyfél nevét és az ügyfél által a Szolgáltatónak átadott elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követően további 3 évig kezeli és megőrzi az ügyféllel létrejött szerződésének teljesítése és a Szolgáltató azon jogos érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennálltát és kereteit bizonyítani tudja.

Jelen ÁSZF 2020. február 15-én lép hatályba, és azt a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást az érintettekel akár jelen honlapon történő közzététel útján, akár más megfelelő módon közölni.​